Nyhedsarkiv

503 års Stiftelsesfest 2018

Københavns Tømrerlaug fejrede i lørdags sin 503 års fødselsdag.

Traditionen tro blev stiftelsesdagen fejret med gallamiddag i Moltkes Palæ. Her var indbudt medlemmer med ledsager, repræsentanter fra Laugene, samarbejdspartnere samt en række særlige gæster.
Det var en festlig og fornøjelig aften!

Skovturen 2018

Laugets skovtur gik i år mod Helsingør.

På vejen var vi på rundvisning på Skodsborg Kur & Spa Hotel. Kurbygningen er tegnet af Henning Larsen.

På Danmarks Tekniske Museum i Helsingør fik en guidet gennemgang af de spændende emner. Frokosten indtog vi på Gl. Humlebæk Kro.​

Skovtur 2016

Medlemmerne hygger sig på skovturen den 10. juni 2016.

 

De nye medlemmer drikker af “velkomsten”

De nye medlemmer drikker af “velkomsten” ved Laugssamling den 14. april 2016

 

Besøg i Folketinget

Medlemmer fra Tømrerlauget sammen med Træsektionen, på besøg/rundvisning i Folketinget.

Jubilæumsugen sluttede med en festaften for medlemmer og gæster, med ledsager, lørdag den 5. december 2015, i Moltkes Palæ, med underholdning og feststemning. Laugets bestyrelse var alle i det fineste dress.

 

Historisk udstilling om tømrerfaget på Rådhuspladsen i København.

Arkitektstuderende og tømrerlærlinge i unikt samarbejde

Foranlediget af at Københavns Tømrerlaug fylder 500 år d. 5. December i år har professor Jan Søndergaard, Arkitektskolen og Københavns Tømrerlaug udskrevet en konkurrence blandt de arkitektstuderende. Vinderprojektet er en flytbar bocelle, der består af 6 kubusmoduler, der tilsammen udgør en 2-delt boligcelle på 2x 20 kvm og hele boligcellen er en kubus på 5x5x5 meter. Vinderholdet har tænkt i helt nye baner i materialevalg, idet bocellen bygges op af 8 rammer og 8 bjælker i et helt nyt kompositmateriale, der er opbygget af fibertråde, glasvæv og lim. det nye kompositmateriale har egenskaber som en hybrid mellem stål og træ. Styrkemæssigt ligner det stål – men er meget lettere, og i tilvirkningen – save,skære, bore osv. ligner det træ. Holdet med de vindende arkitektstuderende er nu så langt med projekteringen at der onsdag d. 7. oktober var indkaldt til et unikt tværfagligt møde på Københavns Tekniske Skole – KTS – for sammen med de tømrerlærlinge, der skal bygge boligcellen, deres lærere og repræsentanter for Københavns Tømrerlaug at vise det nye kompositmateriale frem og i plenum at drøfte dels modulopbygningen af bocellen og hvordan de arkitektstuderende har projekteret opbygning og dels samlinger i de enkelte rammer og bjælker, dels samlinger mellem rammer og bjælker og endelig hele den samlede konstruktion. Det nye kompositmateriale, der fabrikeres af Fiberline ved Middelfart kan være delvist “gennemsigtigt” på den måde at lyset kan trænge igennem materialet, men materialet er ikke gennemsigtigt som glas. Det giver arkitekterne helt nye muligheder for lys i boligens rum. Desuden er materialets lethed og styrke en fordel ved denne bocelle, der er tænkt modulær og flytbar.

​Tømrerlærlingene tager nu fat

Bocellen skal præsenteres i ugen op til Københavns Tømrerlaugs 500 års dag, som er lørdag d. 5. december – så fra mandagen før vil bocellen blive opstillet på Rådhuspladsen, hvor Københavns Tømrerlaug samtidig i et telt præsenterer faget gennem 500 år og tømrerlærlinge vil vise fagets dicipliner og mange muligheder. Holdet af tømrerlærlinge, der nu har fået bocellen og materialet præsenteret af de arkitektstuderende skal nu i gang med at bygge rammer og bjælker til bocellen, samt gulv, ovenlys og alle de øvrige “stumper” der medgår i projektet.

Lærerholdet på KTS regner med at der i november inden opstillingen af bocellen på Rådhuspladsen, er tid nok til en prøveopstilling ude hos KTS.

På mødet onsdag d. 7 oktober var der en helt speciel stemning – sikkert grundet det helt unikke i at “lærlinge” fra 2 forskellige grene af byggebranchen – arkitekten som den skabende – og tømreren som den udførende, her mødtes i et fælles forum, der fremadrettet fortsat skal være et fælles forum i boligcelle-projektet. Det kan kun være med til at nedbryde nogle af de barrierer, der traditionelt er mellem fagene – især i takt med at arkitekter i dag ikke nødvendigvis har en håndværkeruddannelse bag sig før arkitektstudiet.

Kom og se boligcellen

Mandag d. 30. november samles boligcellen foran Tømrerlaugets telt på Rådhuspladsen – og vil stå der til fredag d. 4. december. I hele perioden vil der være masser at se på i teltet, medlemmer af Københavns Tømrerlaug vil fortælle om faget og tømrerlauget, tømrerlærlinge vil vise fagets kunnen – både nye og gamle dicipliner, tømrersvende fra Nationalmusset i Brede viser hvordan man bruger det gamle værktøj og som før nævnt kan man foran teltet se et bud på fremtidens studiebolig, i form af den beskrevne boligcelle – bygget i et helt nyt materiale.

Alle er velkomne til at besøge jubilæumsudstillingen i dagene mandag 30. november til fredag d. 4. december på Rådhuspladsen. Der er åbent fra kl. 10 til kl 19 – fredag lukkes der dog kl. 12.

​Yderligere information om projekt Bocelle – Københavns Tømrerlaug 500 år kan fås ved henvendelse til Martin Skou Heidemann på mobil 28 35 80 15.

Her ses de arkitektstuderende og tømrerlærlingene sammen ved en model af en af de samlinger, der indgår i bocellen. Lærlingeholdet består af Nicolaj Andersen, Georg Keil, Lars Bo Rasmussen, Johanna Høeg og Jesper Grønbæk med Ravn Hamberg som instruktør fra KTS. De arkitektstuderende er Marie Morsing Jacobsen, Oliver Holm Lehrmann, Oliver Juul og Nichlas Moos Heunicke.

Laugets årlige skovtur/medlemsarrangement.

Turen gik til Gisselfeld Kloster med rundvisning i de gamle bygninger, frokost på restaurant Rønnede kro, og konkurrencer i fri natur.​

Nyhedsbreve

Arkiv

Dansk Byggeri

Seneste nyheder

RSS Ukendt feed

  • Nyt nummer af Byggeriet – december/2019 2. december 2019
    I medlemsbladet Byggeriet kan du denne gang læse om, hvordan adoptionen af en skoleklasse handler om at give noget igen, hvordan betonaffald bliver til ny asfalt, hvordan fordommene står i kø, når Boss Ladies besøger landets folkeskoler og om et voksenlærlingeforløb, der har givet både faglig og personlig styrke
  • Sæt turbo på boligbyggeriet i hovedstaden 2. december 2019
~

Login for medlemmer