Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Bliv medlem

Københavns Tømrerlaug styrker fagligheden og fællesskabet for medlemmerne. Her er nogle af de tilbud, du som medlem nyder godt af:

Du indgår i et fællesskab, hvor du kan udveksle værdifulde erfaringer om faglige emner og andre væsentlige spørgsmål Lauget har netværksgrupper, hvor medlemmerne mødes og diskuterer mere specifikke emner og erfaringer.

  • Vi afholder ét til to medlemsmøder om året. Her sætter vi relevante emner på dagsordenen
  • Du får mulighed for at deltage i møder og i undervisning i Laugets ejendom på Søndermarksvej i Valby
  • Lauget udsender meddelelse om svendeprøveafslutning, forår og efterår. De lærlinge, der er ansat hos en mester/firma, som er medlem af Københavns Tømrerlaug, vil modtage et rejselegat, hvis lærlingens svendestykke, bliver bedømt til en medalje
  • Lauget holder dig orienteret om invitationer, som vi modtager fra andre afdelinger, foreninger og firmaer, der vil i forbindelse med dig og de øvrige medlemmer
  • I forbindelse med den årlige sommerskovtur besøger vi byggeprojekter af særlig interesse. Inden for de seneste år har vi bl.a. været på rundvisning i Roskilde Domkirkes tagkonstruktion, og vi har besøgt Øresundsforbindelsen, Peberholmen og Trafikcentret på Lernacken, en tur til Hven, Frederiksborg Slot/Barokhaven, Erimitagen med rundvisning på Bakken, Trekroner Fortet, samt Gisselfeld Kloster
  • Hvert andet år arrangerer vi en studierejse. De seneste rejser er gået til Letlands hovedstad Riga, Krakow i Polen, den estiske hovedstad, Tallinn, Amsterdam i Holland, Bratislava i Slovakiet og senest Berlin.
  • Laugets fødselsdag/stiftelsesfest afholdes den første lørdag i december her mødes vi og vores ægtefæller
  • Lauget har en Understøttelsesfond, der giver mulighed for udbetaling af støtte efter nærmere bestemte regler.

​Laugets erhvervsaktive medlemmer skal tillige være medlem af Dansk Byggeri. Der er dog en periodebegrænsning på 2 år for medlemskab af Lauget uden at være indmeldt i Dansk Byggeri. Medlemmer som ikke er medlem af Dansk Byggeri, har IKKE stemmeret i Lauget og kan ikke indvælges til tillidshverv. 

Sådan bliver du medlem

Udfyld nedenstående skema og send det til info@kbh-tomrerlaug.dk eller kontakt os på telefon 36 30 88 66

Når vi har modtaget ansøgningen, indkalder vi dig til en samtale med en repræsentant fra Laugets bestyrelse.

Efter at bestyrelsen har godkendt ansøgeren, har medlemmerne af Lauget 14 dage til at komme med en skriftlig og motiveret indsigelse. Hvis der ikke kommer indsigelser, eller hvis de bliver vurderet til at være uden betydning, er du blevet medlem af Københavns Tømrerlaug.

Der er mulighed for et gratis prøvemedlemskab på et år. I prøveperioden kan du deltage i alle Laugets aktiviteter. I visse tilfælde opkræver vi dog egenbetaling ved arrangementer, men det er en ordning, der gælder alle medlemmer. Du har dog ikke stemmeret.

Det halvårlige grundkontingent for medlemmer, der tegner firmaet, er pr. 1. oktober 2018 kr. 2.123 samt 0,125 % af lønsummen, med et minimumsbeløb/maximumsbeløb.

Grundkontingentet og lønsummen reguleres én gang årligt med den i DA’s lønstatistiks registrerede ændring i den gennemsnitlige fortjeneste for en fuldtidsbeskæftiget tømrer/snedker.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Dansk Byggeri


​SENESTE NYHEDER

Rekordlav inflation er en gave til økonomien
14-09-2017
Den rekordlave inflation i 2016 indebærer, at forbrugerne i øjeblikket får betydeligt mere ud af lønkronerne. Hver eneste dansker havde i 2016 ca. 3.000 kr. mere til rådighed til sig selv i forhold til 2009-2012
Læs hele nyheden
Planlov sikrer boliger til studerende
14-09-2017
Erhvervsminister Brian Mikkelsen lover med ny planlov at fjerne vækstbarrierer og åbne for nye udviklingsmuligheder i landdistrikter, inden for turisme og i detailhandelen. Dansk Byggeri hæfter sig i første omgang ved, at der åbnes for at bygge flytbare, midlertidige boliger
Læs hele nyheden

medlem

Login for medlemmer​

Find os på facebook​

​Firma

Københavns Tømrerlaug

CVR: 22145010

Adresse

Søndermarksvej 13 

2500 Valby

​Kontakt

​​Tlf.: 36 30 88 66

E-mail: info@kbh-tomrerlaug.dk