Efterårets svendeprøveafslutning fra Københavns Tekniske Skole

Efterårets svendeprøveafslutning – fra Københavns Tekniske Skole – blev afholdt i Skovlunde fredag d, 26. september 2014.

Tillykke til alle med deres svendebrev og til de 5 som fik deres svendestykke, bedømt tilen bronzemedalje.

Også et tillykke til de nye svende og medaljetagere fra skolerne på det øvrige Sjælland.