Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Fonde​

Fondens navn

Københavns Tømrerlaugs lærlinge-, uddannelses- og legatfond.​​

Fondens formål

At yde støtte til værdige og trængende snedker- og tømrermestre, som har været medlem af Københavns Tømrerlaug eller til disses enker og/eller børn.

At yde støtte til ethvert uddannelsesformål, der skønnes at være til gavn for snedker-tømrerfaget og dets udøvere, herunder uddele rejselegater til svende, der har gennemgået træfagenes byggeuddannelse eller træfagenes industrielle snedkeruddannelse, og som har modtaget medalje. Uddele rejse- og uddannelseslegater til øvrige svende, samt til personer under videregående uddannelse indenfor tømrer-snedkerbranchen, herunder arkitektstuderende.

At yde tilskud til snedker-tømrervirksomheder, der uddanner lærlinge.

Ansøgningsskema​​

Fondens navn

Københavns Tømrerlaugs Understøttelsesfond.

Fondens formål

At understøtte trængende medlemmer eller medlemmers trængende efterladte.

Berettiget til at søge understøttelse er ethvert medlem, som i mindst 3 år har betalt sit kontingent, og efter hans død eventuelt enken og/eller deres børn. Understøttelses kan kun bevilges for et år ad gangen.

Fondens navn

Tømrermester Th. P. Stillinges Fond.

Fondens formål

Fonden administreres af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn.

Fonden støtter unge håndværkeres uddannelse og værdige trængende gamle håndværkere og deres hustruer.

Ansøgning skal indeholde: navn – adresse – fødselsdato – evt. e-mail – bankoplysninger-

Uddannelse – (tidligere) beskæftigelse.

Begrundelse for ansøgning samt dokumentation for håndværksmæssig baggrund, f.eks. kopi af svendebrev.

Ansøgning fra ældre, trængende håndværkere skal være bilagt kopi af seneste årsopgørelse.

Ansøgning om uddannelsesstøtte skal denne tillige indeholde en redegørelse for det uddannelsesprojekt, hvortil der søges støtte, budget herfor samt anbefalinger.

Dansk Byggeri


​SENESTE NYHEDER

Rekordlav inflation er en gave til økonomien
14-09-2017
Den rekordlave inflation i 2016 indebærer, at forbrugerne i øjeblikket får betydeligt mere ud af lønkronerne. Hver eneste dansker havde i 2016 ca. 3.000 kr. mere til rådighed til sig selv i forhold til 2009-2012
Læs hele nyheden
Planlov sikrer boliger til studerende
14-09-2017
Erhvervsminister Brian Mikkelsen lover med ny planlov at fjerne vækstbarrierer og åbne for nye udviklingsmuligheder i landdistrikter, inden for turisme og i detailhandelen. Dansk Byggeri hæfter sig i første omgang ved, at der åbnes for at bygge flytbare, midlertidige boliger
Læs hele nyheden

medlem

Login for medlemmer​

Find os på facebook​

​Firma

Københavns Tømrerlaug

CVR: 22145010

Adresse

Søndermarksvej 13 

2500 Valby

​Kontakt

​​Tlf.: 36 30 88 66

E-mail: info@kbh-tomrerlaug.dk