Forårets svendeprøveafslutning 2015

Forårets svendeprøveafslutning blev afholdt på Københavns Tekniske Skole, Rødovre. Tillykke til alle med deres svendebrev og de mange som fik deres svendestykke, bedømt til en medalje.

Også et tillykke til de nye svende og medaljetagere fra andre skoler.