Bliv kontaktet

Giv os din kontaktinfo, så tager vi fat i dig.

Historisk udstilling om tømrerfaget på Rådhuspladsen i København.

Arkitektstuderende og tømrerlærlinge i unikt samarbejde

Foranlediget af at Københavns Tømrerlaug fylder 500 år d. 5. December i år har professor Jan Søndergaard, Arkitektskolen og Københavns Tømrerlaug udskrevet en konkurrence blandt de arkitektstuderende. Vinderprojektet er en flytbar bocelle, der består af 6 kubusmoduler, der tilsammen udgør en 2-delt boligcelle på 2x 20 kvm og hele boligcellen er en kubus på 5x5x5 meter. Vinderholdet har tænkt i helt nye baner i materialevalg, idet bocellen bygges op af 8 rammer og 8 bjælker i et helt nyt kompositmateriale, der er opbygget af fibertråde, glasvæv og lim. det nye kompositmateriale har egenskaber som en hybrid mellem stål og træ. Styrkemæssigt ligner det stål – men er meget lettere, og i tilvirkningen – save,skære, bore osv. ligner det træ. Holdet med de vindende arkitektstuderende er nu så langt med projekteringen at der onsdag d. 7. oktober var indkaldt til et unikt tværfagligt møde på Københavns Tekniske Skole – KTS – for sammen med de tømrerlærlinge, der skal bygge boligcellen, deres lærere og repræsentanter for Københavns Tømrerlaug at vise det nye kompositmateriale frem og i plenum at drøfte dels modulopbygningen af bocellen og hvordan de arkitektstuderende har projekteret opbygning og dels samlinger i de enkelte rammer og bjælker, dels samlinger mellem rammer og bjælker og endelig hele den samlede konstruktion. Det nye kompositmateriale, der fabrikeres af Fiberline ved Middelfart kan være delvist “gennemsigtigt” på den måde at lyset kan trænge igennem materialet, men materialet er ikke gennemsigtigt som glas. Det giver arkitekterne helt nye muligheder for lys i boligens rum. Desuden er materialets lethed og styrke en fordel ved denne bocelle, der er tænkt modulær og flytbar.

​Tømrerlærlingene tager nu fat

Bocellen skal præsenteres i ugen op til Københavns Tømrerlaugs 500 års dag, som er lørdag d. 5. december – så fra mandagen før vil bocellen blive opstillet på Rådhuspladsen, hvor Københavns Tømrerlaug samtidig i et telt præsenterer faget gennem 500 år og tømrerlærlinge vil vise fagets dicipliner og mange muligheder. Holdet af tømrerlærlinge, der nu har fået bocellen og materialet præsenteret af de arkitektstuderende skal nu i gang med at bygge rammer og bjælker til bocellen, samt gulv, ovenlys og alle de øvrige “stumper” der medgår i projektet.

Lærerholdet på KTS regner med at der i november inden opstillingen af bocellen på Rådhuspladsen, er tid nok til en prøveopstilling ude hos KTS.

På mødet onsdag d. 7 oktober var der en helt speciel stemning – sikkert grundet det helt unikke i at “lærlinge” fra 2 forskellige grene af byggebranchen – arkitekten som den skabende – og tømreren som den udførende, her mødtes i et fælles forum, der fremadrettet fortsat skal være et fælles forum i boligcelle-projektet. Det kan kun være med til at nedbryde nogle af de barrierer, der traditionelt er mellem fagene – især i takt med at arkitekter i dag ikke nødvendigvis har en håndværkeruddannelse bag sig før arkitektstudiet.