Københavns Tømrerlaug gør klar til sit 500 års jubilæum

Den 5. december 2015 kan Københavns Tømrerlaug fejre sit 500-års jubilæum og er dermed den ældste nuværende byggeorganisation i Danmark.

​Læs pressemeddelelsen her.

​På Laugssamlingen blev Københavns Tømrerlaugs nye logo præsenteret – ligeledes præsenterede Post Nord det frimærke, som udgives 13. juni for at markere jubilæet, som Post Nord betragter som så markant at det skal på et af de 27 nye frimærker postvæsenet udgiver i 2015. Bestyrelsen er her fotograferet foran den 10 meter lange “tidsvæg” der illustrerer de 500 år i Laugets historie i billeder og tekst. Fra venstre mod højre ses: Viceoldermand, Søren Peter Larsen, Bisidder, Teddy Pedersen, Bisidder, Michael Bach Sørensen , Oldermand, Flemming Kjærgaard, Bisidder, Hans Hegelund-Christensen, Bisidder, Henrik Dyssell – Bisidder, Jesper Hvitved var fraværende pga udlandsrejse.