Hvem sidder hvor

Fondens navn

​Københavns Tømrerlaugs lærlinge-, uddannelses- og legatfond

Fondens formål

At yde støtte til værdige og trængende snedker- og tømrermestre, som har været medlem af Københavns Tømrerlaug eller til disses enker og/eller børn.

​At yde støtte til ethvert uddannelsesformål, der skønnes at være til gavn for snedker-tømrerfaget og dets udøvere, herunder uddele rejselegater til svende, der har gennemgået træfagenes byggeuddannelse eller træfagenes industrielle snedkeruddannelse, og som har modtaget medalje. Uddele rejse- og uddannelseslegater til øvrige svende, samt til personer under videregående uddannelse indenfor tømrer-snedkerbranchen, herunder arkitektstuderende.

At yde tilskud til snedker-tømrervirksomheder, der uddanner lærlinge.

Fondens navn

Københavns Tømrerlaugs Understøttelsesfond​​

Fondens formål

At understøtte trængende medlemmer eller medlemmers trængende efterladte.

​Berettiget til at søge understøttelse er ethvert medlem, som i mindst 3 år har betalt sit kontingent, og efter hans død eventuelt enken og/eller deres børn. Understøttelses kan kun bevilges for et år ad gangen.

Fondens navn

Tømrermester Th. P. Stillinges Fond

Fondens formål

Fonden administreres af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn.

Fonden støtter unge håndværkeres uddannelse og værdige trængende gamle håndværkere og deres hustruer.

Ansøgning skal indeholde:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • E-mail
 • Uddannelse
 • Tidligere  og nuværende beskæftigelse
 • Evt. bankoplysninger​
 • Begrundelse for ansøgning samt dokumentation for håndværksmæssig baggrund, f.eks. kopi af svendebrev.

Ansøgning fra ældre, trængende håndværkere skal være bilagt kopi af seneste årsopgørelse.

Ansøgning om uddannelsesstøtte skal denne tillige indeholde en redegørelse for det uddannelsesprojekt, hvortil der søges støtte, budget herfor samt anbefalinger.

Dansk Byggeri

Seneste nyheder

RSS Ukendt feed

 • Ny regnskabsanalyse: Bygge- og anlægsvirksomheder holder indtjeningen i et hårdt marked 27. januar 2020
  Trods en meget hård konkurrence i bygge- og anlægsbranchen kom virksomhederne set over en bred kam ud af 2018 med en acceptabel indtjening. 84 procent af bygge- og anlægsvirksomhederne sluttede året med overskud, viser den årlige regnskabsanalyse af branchen fra Deloitte og Dansk Byggeri.
 • Virksomhederne investerer i nye biler som aldrig før 24. januar 2020
  Selv om erhvervslivets optimisme er på retur, investerer virksomhederne ufortrødent i nye biler. Sidste år var tilgangen af nye personbiler og varevogne den største nogensinde, der blev købt og leaset 6,7 procent mere end i 2018. En del af fremgangen skyldes ifølge Dansk Byggeri, at leasing bliver mere og mere populært. Men gode konjunkturer og […]
~

Login for medlemmer