Hvem sidder hvor

Fondens navn

​Københavns Tømrerlaugs lærlinge-, uddannelses- og legatfond

Fondens formål

At yde støtte til værdige og trængende snedker- og tømrermestre, som har været medlem af Københavns Tømrerlaug eller til disses enker og/eller børn.

​At yde støtte til ethvert uddannelsesformål, der skønnes at være til gavn for snedker-tømrerfaget og dets udøvere, herunder uddele rejselegater til svende, der har gennemgået træfagenes byggeuddannelse eller træfagenes industrielle snedkeruddannelse, og som har modtaget medalje. Uddele rejse- og uddannelseslegater til øvrige svende, samt til personer under videregående uddannelse indenfor tømrer-snedkerbranchen, herunder arkitektstuderende.

At yde tilskud til snedker-tømrervirksomheder, der uddanner lærlinge.

Fondens navn

Københavns Tømrerlaugs Understøttelsesfond​​

Fondens formål

At understøtte trængende medlemmer eller medlemmers trængende efterladte.

​Berettiget til at søge understøttelse er ethvert medlem, som i mindst 3 år har betalt sit kontingent, og efter hans død eventuelt enken og/eller deres børn. Understøttelses kan kun bevilges for et år ad gangen.

Fondens navn

Tømrermester Th. P. Stillinges Fond

Fondens formål

Fonden administreres af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn.

Fonden støtter unge håndværkeres uddannelse og værdige trængende gamle håndværkere og deres hustruer.

Ansøgning skal indeholde:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • E-mail
 • Uddannelse
 • Tidligere  og nuværende beskæftigelse
 • Evt. bankoplysninger​
 • Begrundelse for ansøgning samt dokumentation for håndværksmæssig baggrund, f.eks. kopi af svendebrev.

Ansøgning fra ældre, trængende håndværkere skal være bilagt kopi af seneste årsopgørelse.

Ansøgning om uddannelsesstøtte skal denne tillige indeholde en redegørelse for det uddannelsesprojekt, hvortil der søges støtte, budget herfor samt anbefalinger.

Dansk Byggeri

Seneste nyheder

RSS Ukendt feed

 • Flere flytter fra end til København 15. juli 2019
  Der flyttede flere personer fra København end til København i 2018. Og flyttemønstret til og fra Danmarks største by har ændret sig. Nu er det især kommunerne tæt på København, der trækker, viser en ny analyse fra Dansk Byggeri.
 • Kul og gas skiftes ud med vindmøller og biomasse 11. juli 2019
  Sort energi fra kul, koks og naturgas bliver lige så stille skiftet ud med grøn energi fra særligt vindmøller og biomasse. Vedvarende energikilder dækker nu hele 35 procent af den energi, vi bruger, mens kul og koks kun udgør 12 procent. Endnu flere bygninger bør producere deres egen energi, mener Dansk Byggeri.
~

Login for medlemmer