Bliv kontaktet

Giv os din kontaktinfo, så tager vi fat i dig.

Fordele

Københavns Tømrerlaug styrker fagligheden og fællesskabet for medlemmerne. Hør mere om nogle af de fordele og tilbud, du som medlem nyder godt af.

Information og indflydelse

Lauget udsender cirka 4 gange årligt nyhedsbreve, hvor bestyrelsen informerer om igangværende initiativer og aktiviteter.

Hvert år i april holdes den årlige generalforsamling – Laugssamlingen – i Moltkes Palæs smukke rammer. Her kan du selv få indflydelse på laugets arbejde og udvikling.

Københavns Tømrerlaug har mange poster i DI Dansk Byggeri – blandt andet i repræsentantskabet og Træsektionen, og dermed får du medindflydelse i arbejdet i DI Dansk Byggeri.

Se oversigt over vores poster her.

Netværk, samarbejde, Erfa-grupper og fyraftensmøder

Du indgår i et fællesskab, hvor du kan udveksle værdifulde erfaringer om både tømrerfaglige eller forretningsmæssige emner og andre væsentlige spørgsmål med laugets øvrige medlemmer.

I Laugets erfagrupper mødes medlemmerne i mindre grupper for at diskuterer mere specifikke emner og erfaringer.

Dertil afholdes 1-2 fyraftensmøder for alle laugets medlemmer, hvor relevante emner sættes på dagsordenen af en lidt bredere karakter. Det kan for eksempel være spørgsmål om forholdet til leverandører, personaleledelse, arbejdsmiljø, entreprisestyring og bogføring. Kort sagt: alt det, som du skal tage stilling til i hverdagen.

At kunne trække på andres erfaringer er med til at gøre livet lettere for dig som tømrermester. Se liste over kommende aktiviteter.

Sociale arrangementer og ekskursioner

  • I løbet af året mødes vi også til sociale arrangementer. Det kan være den årlige Stiftelsesfest, hvor laugsbrødre/søstre mødes med ledsagere i det smukke Moltkes Palæ.
  • I forbindelse med den årlige sommerskovtur besøger vi byggeprojekter af særlig interesse. Inden for de seneste år har vi bl.a. været på rundvisning i Roskilde Domkirkes tagkonstruktion, og vi har besøgt Øresundsforbindelsen, Peberholmen og Trafikcentret på Lernacken.
  • I 2021 besøger vi Kongehallen i Sagnlandet i Lejre.
  • Hvert andet år tager lauget på studietur til udlandet, hvor vi i løbet af 4 dage blander det sociale med det faglige. Hvert andet år arrangerer vi en studierejse. De seneste rejser er gået til Letlands hovedstad Riga, Krakow i Polen, den estiske hovedstad Tallinn, Amsterdam i Holland, Bratislava i Slovakiet og senest Berlin.
  • Det sociale er formålet, men det faglige kan selvfølgelig ikke undgå også at være med. Se liste over kommende aktiviteter.

 

Vil du vide mere…?

Seniorklubben

Laugets ikke-erhvervsaktive medlemmer mødes cirka en gang om måneden og plejer det gamle netværk gennem sociale aktiviteter. Laugets erhvervsaktive medlemmer kan trække på seniorernes mange erfaringer, når hele lauget mødes gennem fælles aktiviteter. Se liste over kommende aktiviteter her.

Københavns Tømrerlaugs Understøttelsesfond (KTU) og Lærlinge,- Uddannelse- og Legatfonden (LUL)

Lauget har en Understøttelsesfond – Københavns Tømrerlaugs Understøttelsesfond (KTU) – der giver mulighed for udbetaling af støtte efter nærmere bestemte regler. 

Lærlinge,- Uddannelse- og Legatfonden (LUL) uddeler blandt andet rejselegater på baggrund af ansøgning. Lærlinge, der er ansat hos en mester/firma, som er medlem af Københavns Tømrerlaug, vil også modtage et rejselegat, hvis lærlingens svendestykke, bliver bedømt til en medalje

Læs mere under Fonde.

Derfor skal du melde dig ind i Københavns Tømrerlaug

Se videoerne og hør, hvor uvurderlig sparringen og netværket i Københavns Tømrerlaug er.

 

Derfor skal du være medlem af Københavns Tømrerlaug

Videoen åbner på YouTube i en ny fane.

Videoen åbner på YouTube i en ny fane.

Bliv medlem

Send dine kontaktoplysninger, og vi kontakter dig for at aftale medlemskab.

 

Det med småt

E

Kontingent: Det halvårlige grundkontingent for medlemmer, der tegner firmaet, er pr. 1. oktober 2022 kr. 2.458 samt 0,125 % af lønsummen, med et minimumsbeløb/maximumsbeløb.

Yderligere medlemmer per firma koster kr. 1.757 i halvårligt kontingent.

Ikke erhvervsaktive medlemmer betaler kr. 1.229 i halvårligt kontingent.

Grundkontingentet og lønsummen reguleres én gang årligt med den i DA’s lønstatistiks registrerede ændring i den gennemsnitlige fortjeneste for en fuldtidsbeskæftiget tømrer/snedker

E

Laugets erhvervsaktive medlemmer skal tillige være medlem af DI Dansk Byggeri. Der er dog en periodebegrænsning på 2 år for medlemskab af Lauget uden at være indmeldt i DI Dansk Byggeri. Medlemmer som ikke er medlem af DI Dansk Byggeri, har IKKE stemmeret i Lauget og kan ikke indvælges til tillidshverv.

E

Alle nye laugsmedlemmer skal godkendes. Medlemmerne af Lauget har 14 dage til at komme med en skriftlig og motiveret indsigelse. Hvis der ikke kommer indsigelser, eller hvis de bliver vurderet til at være uden betydning, er du blevet medlem af Københavns Tømrerlaug.

E

Der er mulighed for et gratis prøvemedlemskab på et år. I prøveperioden kan du deltage i alle Laugets aktiviteter. I visse tilfælde opkræver vi dog egenbetaling ved arrangementer, men det er en ordning, der gælder alle medlemmer. Du har dog ikke stemmeret.